Personal Coaching

Wij werken vanuit de passie om mensen te inspireren vollediger zichzelf te zijn. Wij denken dat hoe meer je doet wat van nature bij je past, des te succesvoller, gelukkiger en gezonder je bent. In onze ogen is coaching slechts een hulpmiddel bij de verwezenlijking van wat je zou willen bereiken en wat je als individu nog niet is gelukt. Coaching is ook terugkoppelen van informatie en het motiveren. Dit zal leiden naar het gedrag of het resultaat van wat je wilt bereiken. Tijdens een coachingstraject verwachten we een proactieve houding, wij gaan uit van eigen kracht en inzet; de kandidaat moet het zelf doen. Samen zoeken we naar het juiste doel en wij helpen dit te bereiken.

Wie heeft baat bij een coach?

De personen die wij coachen zijn ondernemers, professionals, directieleden en managers binnen de branches waar wij jarenlange ervaring mee hebben, Food en Healthcare. Ondanks materieel succes knaagt er een gevoel van gebrek aan richting, van niet te plaatsen bezorgdheid over de toekomst, het gevoel dat het altijd maar meer en beter moet. Wij inventariseren de problemen waar de kandidaat tegenaan loopt en waar het zelf niet lukt om het op te lossen of om het een keer anders te doen. Doordat wij ons kunnen verplaatsen in de rol die de kandidaat heeft binnen het bedrijf komt de essentie relatief snel naar boven.

Vertrouwen

Als coach zijn wij een tijdelijke, op maat gemaakte vertrouwenspersoon. Een onafhankelijk klankbord voor vertrouwelijke zaken die je niet wilt of moeilijk kunt delen met je collega’s of werkgever. Wij houden ons aan een ethische code. Daarmee handelen wij altijd vanuit het belang van de kandidaat. De basisvoorwaarden hiervoor zijn integriteit, onpartijdigheid en respect.

Iedereen heeft uiteindelijk een diep verlangen om gewoon zichzelf te zijn. Je hebt de behoefte om authentiek en open te zijn, zonder excuses voor wat je vindt en wat je doet. Dan zijn je gedachten, je gevoel, je woorden en je acties met elkaar in balans. Tegelijkertijd moet je presteren en met name nu in deze tijd gaat het om het nemen van de juiste en meest effectieve beslissingen. Wij helpen keuzes te maken in het werkleven of geven richting aan een betere balans tussen werken en privé.

Tarief

Een coachingstraject wordt per gesprek berekend. Meestal varieert het aantal gesprekken tussen 4 en 8 keer. Een coachingsgesprek duurt circa 1,5 uur en is bij voorkeur bij ons op kantoor of een buitenlocatie.

Het tarief is €350,- exclusief BTW per gesprek. Het honorarium wordt door middel van een factuur in rekening gebracht.


Bel gerust als je meer informatie wilt!

 

Overige diensten

 • Carrière-boost
  Carrière-boost

  Om in een moeilijke tijd toch de ideale baan te vinden.

  Lees verder →

 • Outplacement en loopbaanontwikkeling
  Outplacement en loopbaanontwikkeling

  Deskundig advies op maat, ook als het even tegen zit.

  Lees verder →

 • Hearthunting
  Hearthunting

  Waar ons 'heart' ligt, voor vaste en interim posities.

  Lees verder →